Βεβαίωση
Την 30/07/2022 συστάθηκε η εταιρεία με τα ακόλουθα στοιχεία:
Επωνυμία: GALAZIO ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.
Επωνυμία (ξενόγλωσσα): GALAZIO SINGLE MEMBER P.C.
Διακριτικός Τίτλος: ΓΑΛΑΖΙΟ
Διακριτικός Τίτλος (ξενόγλωσσα): GALAZIO
Νομική Μορφή: ΙΚΕ
Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ.: 165197220000
Κωδικός Αριθμός Καταχώρησης: 165197220000
Αριθμός Μητρώου Επιμελητηρίου: 65048
Επιμελητήριο: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΔΩΔ/ΝΗΣΟΥ
Αριθμός Φορολογικού Μητρώου: 801886771
Στοιχεία επιχείρησης
Προέλευση Έναρξης: ΠΡΩΤΗ ΕΝΑΡΞΗ
Αρμόδια Δ.Ο.Υ.: ΡΟΔΟΥ
Διεύθυνση Έδρας (Οδός Αριθμός Τ.Κ.): ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΥ ΡΟΔΙΟΥ 5 85105 ΚΑΛΥΘΙΕΣ
Τηλέφωνο: 6971634118
Γεωγραφικός Κωδικός: 81411800
Λήξη Διάρκειας Ν.Π.:
Κεφαλαιακές Εισφορές: €10.000,00
Εξωκεφαλαιακές Εισφορές: €0,00
Εγγυητικές Εισφορές: €0,00
Λήξη Διαχειριστικής Περιόδου: 31/12
Ημ/νία Λήξης 1ης Διαχειριστικής Περιόδου: 31/12/2022
Κατηγορία Βιβλίων: Γ
Τρόπος Ένταξης: Υποχρεωτικά
Τρόπος Τήρησης: Μηχανογραφικά
Υπαγωγή Φ.Π.Α.: Ναι
Καθεστώς Φ.Π.Α.: ΚΑΝΟΝΙΚΟ
Ενδοκοινοτικές Συναλλαγές: ΑΠΟΚΤΗΣΕΙΣ-ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ
Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης: ΟΧΙ
Κύρια Δραστηριότητα (Κωδικός και Περιγραφή):
56100000, ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ
Σελίδα 2 από 4
Δευτερεύουσα-ες Δραστηριότητα-ες (Κωδικός και
Περιγραφή):
58141900, ΕΚΔΟΣΗ ΑΛΛΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ
58143200, ΔΙΑΘΕΣΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΜΟΡΦΗΣ
62011104, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
77211004, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΣΠΟΡ (ΚΥΜΑΤΟΣΑΝΙΔΩΝ, ΣΚΙ, ΛΕΜΒΩΝ)
79111903, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΓΕΝΙΚΑ, ΜΕ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
79901100, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ
82991000, ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Π.Δ.Κ.Α.
90021900, ΑΛΛΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΟΥ ΘΕΑΜΑΤΟΣ
90040000, ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΘΕΑΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
93290000, ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ
93291105, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΟΜΠΡΕΛΩΝ Η/ΚΑΙ ΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ (ΠΛΑΖ)
93291900, ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Π.Δ.Κ.Α.
Βοηθητική-ές Δραστηριότητα-ες (Κωδικός και
Περιγραφή):
Δεν δηλώθηκαν
Στοιχεία διαχείρισης / εκπροσώπων
1. για αόριστη διάρκεια, ο/η ΜΙΧΑΗΛ ΒΑΓΙΑΝΟΥ του ΣΩΤΗΡΙΟΣ και της ΔΙΑΜΑΝΤΟΥΛΑ, κάτοικος ΡΟΔΟΣ, επί της
οδού ΚΑΛΥΘΙΕΣ, αρ. 0, Τ.Κ. 85105, κάτοχος Δ.Α.Τ. ΑΗ946232 ΑΤ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ, κάτοχος Α.Φ.Μ. 023150999,
υπηκοότητας ΕΛΛΑΔΑ.
Στοιχεία μελών / εταίρων
1. Ο εταίρος ΜΙΧΑΗΛ ΒΑΓΙΑΝΟΥ του ΣΩΤΗΡΙΟΣ και της ΔΙΑΜΑΝΤΟΥΛΑ, κάτοικος ΡΟΔΟΣ, επί της οδού ΚΑΛΥΘΙΕΣ,
αρ. 0, ΤΚ 85105, κάτοχος Δ.Α.Τ. ΑΗ946232, Α.Φ.Μ. 023150999, ηλεκτρονική διεύθυνση (e−mail)
sotirisvagianos@gmail.com, υπηκοότητας ΕΛΛΑΔΑ, ο οποίος για
κεφαλαιακή εισφορά αξίας 10.000,00 X (100%) ευρώ έλαβε 100 X (100%) μερίδια
Προσοχή: Υπενθυμίζουμε ότι, σύμφωνα με το νόμο (παρ. 12 άρθρου τρίτου ν. 4156/2013) «Για κάθε πράξη
εκπροσώπησης ή διαχείρισης νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου αρκεί η υπογραφή του νομίμου εκπροσώπου
του νομικού προσώπου, το όνομα του και η περιγραφή της ιδιότητας του. Διατάξεις που προβλέπουν την
υποχρεωτική ύπαρξη / χρήση εταιρικής σφραγίδας για την απόδειξη της εκπροσώπησης ή / και διαχείρισης των
νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου καταργούνται».
Συνεπώς, απαίτηση για χρήση εταιρικής σφραγίδας από το νόμιμο εκπρόσωπο ως προϋπόθεση σε συναλλαγές της
εταιρείας όπως πχ για παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, παροχή τηλεφωνικών ή διαδικτυακών υπηρεσιών, άνοιγμα
τραπεζικού λογαριασμού στο όνομα της εταιρείας είναι παράνομη.
Πρόσβαση στην εγκύκλιο εφαρμογής των διατάξεων του Ν. 4156/2013 σχετικά με την ύπαρξη και χρήση εταιρικής
σφραγίδας από τον παρακάτω σύνδεσμο:
https://diavgeia.gov.gr/decision/view/6ΑΩΓ465ΧΙ8-4ΣΘ
(https://diavgeia.gov.gr/decision/view/6%CE%91%CE%A9%CE%93465%CE%A7%CE%998-4%CE%A3%CE%98)
Σελίδα 3 από 4
30/07/2022 ΚΕΕΕ – Υπηρεσίες μιας στάσης για την σύσταση επιχειρήσεων – e-ΥΜΣ

Πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης-του ΓΕΜΗ